6 Posts
leasing samochodowy

W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty określane mianem rat leasingowych. Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić. Czy jest on alternatywną formą finansowania ? W pewnym sensie tak, biorąc pod uwagę korzyści płynące z leasingu dla osoby która z niego korzysta. Zalicza się do nich niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizację obciążeń podatkowych czyli tarcze podatkową oraz możliwość rozliczenia podatku VAT. Biorąc pod uwagę zawarcie leasingu powinniśmy wiedzieć o tym jak jest ona regulowana przez prawo. W polskim systemie reguły według, których funkcjonuje umowa tego typu zawarte są w Kodeksie cywilnym w art. 709-709 . Należy również podkreślić, że leasing jest efektywną ekonomicznie formą finansowania

zabezpieczenie przed kradzieżą

Każdy kierowca powinien skrupulatnie zabezpieczyć swoje auto przed kradzieżą. Specjaliści uważają, że dwa systemy zabezpieczające przed kradzieżą samochodu to minimum, w które każdy samochód powinien być wyposażony. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie zabezpieczenia można je podzielić na mechaniczne i elektroniczne. Zaczynając od najbardziej popularnych oraz najprostszych: są to blokady pedałów, kierownicy, drążka Fot. AP zmiany biegów. Na rynku dostępne są również urządzenia mające na celu spinanie kierownicy z pedałami. Podstawową ich wadą jest to, że zamierzając uruchomić nasze auto sami musimy je sforsować – musimy sięgnąć pod siedzenie, wyciągnąć blokadę i ją zamontować posługując się kluczami. W momencie kiedy mamy do czynienia z częstym wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu, może to nastręczać wiele problemów i niewygód. Dlatego właśnie wymyślono wygodniejsze w użyciu blokady elektroniczne. Do najbardziej znanych należy alarm samochodowy. Składa się on z różnych elementów, których obecność w urządzeniu ma jeszcze lepiej zabezpieczyć przed włamaniem.

ubezpieczenie samochodu

Miesiące kryzysu nie wpłynęły sprzyjająco na przemysł samochodowy. Paradoksalnie jednak sprzedaż samochodów w Polsce w dalszym ciągu wzrasta.

Jak wybieramy ubezpieczenie samochodu?

Każdy kto to auto posiada jest zobowiązany do jego corocznego ubezpieczenia. W sieci znaleźć można wiele przydatnych porad dotyczących wyboru ubezpieczenia, wśród internautów często przeprowadzane są ankiety badające czynniki, które decydują o wyborze ubezpieczenia samochodu. Jak się okazuje najważniejszym czynnikiem jest cena ubezpieczenia. Dla większości ankietowanych jest to kluczowe kryterium wyboru ubezpieczenia, decydujące o jego atrakcyjności. Niewielki procent ankietowanych kieruje się przyzwyczajeniem i na kolejny rok wybiera dotychczasowe towarzystwa ubezpieczeniowe. Kolejny procent kierowców stawia na renomę i decyduje się na ubezpieczenia ciężące się najlepsza opinią. Dla innych z kolei ważny jest zakres ubezpieczenia. Nie każdy jednak wie, że może skorzystać z wielu porównywarek ubezpieczeniowych dostępnych w internecie.

ubezpieczenie samochodowe

Każdy kierowca ma obowiązek ubezpieczyć swój pojazd. Jednak ubezpieczenie komunikacyjne stanowi najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń i od wielu lat obejmuje 2/3 rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenie auta

Należy ono do tak zwanego segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II, polskiej ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach – Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dotyczy ono dwóch rodzai ubezpieczeń komunikacyjnych: tak zwane ubezpieczenie OC oraz tak zwane ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Gwarantuje ono poszkodowanemu, że otrzyma odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy. Biorąc pod uwagę stawki ubezpieczeń samochodowych to instytucje zajmujące się tym proponują odmienne kwoty. Każdy zainteresowany powinien przyjrzeć się kilku propozycjom.

naliczanie odszkodowań

W polskim prawie funkcjonuje wiele form odszkodowań, mogą one polegać na wyborze w zależności od poniesionej krzywdy. Wyboru dokonuje poszkodowany i może on dotyczyć przywrócenia do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody o ile jest to możliwe, oraz dotyczyć może zapłacenia rekompensaty pieniężnej. Przy czym powinniśmy wiedzieć o tym, że odszkodowanie może pokrywać rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty, które poniósł poszkodowany, ponadto utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono. Jeśli chodzi o sposoby naliczania odszkodowań to zależą one od rodzaju odszkodowania. Wiadomo jednak, że nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. W pewnych przypadkach odszkodowanie może być niższe od rzeczywiście poniesionych strat przez poszkodowanego. Przykładowo odszkodowanie może zostać obniżone w sytuacji kiedy wynika to z ustawy lub umowy, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Należy pamiętać o tym, że ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę ograniczenie odszkodowania wynika z zasad współżycia społecznego.

ubezpieczenia auta

Witam wszystkich na  moim blogu. Będę tu poruszał tematy związane z ubezpieczeniem samochodowym i tematy pokrewne. Wpisy będę umieszczał mniej więcej raz na kilka dni. Zapraszam do komentowania, czytania i udostępniania postów